przyspieszamystrony.pl

przyspieszamystrony.pl

jak pozycjonowac bloga za darmo

jak pozycjonowac bloga za darmo

Dobry Listening ma wiele zalet

Odkrywamy wiele o nas samych, jak mówimy. Soif jesteśmy goodlisteners możemy dowiedzieć się wiele o ludziach, ich zamiarów i ich wiadomości podstawowych.

Dobry słuchacz jest aktywnym słuchaczem. prawnicy próby wykorzystywać aktywne fragmenty listeningwhen theyconnect pozornie niepowiązanych zeznań sformułować pytania i zwabić świadectwo dopuszczenia do piętrzenia. Nie sugeruję, że stajesz się przebiegły, ale aktywnie słuchać może pomóc lepiej zrozumieć innych, a co ważniejsze móc dokonać przypadek podczas komunikowania się z innymi.

Słysząc to sprawność fizyczna, ale słuchanie jest umiejętnością. umiejętności słuchania pozwala nam zrozumieć sens i zrozumieć, co druga osoba mówi. Powinniśmy rozwijać i doskonalić nasze umiejętności słuchania przez całe nasze życie.

Jest powód dla którego Bóg dał nam dwoje uszu, ale tylko jedne usta. Słuchając aktywnie możemy

lepiej zrozumieć, czego oczekuje się od nas,

budowanie relacji z naszymi współpracownikami, rodziną i przyjaciółmi,

rozwiązywania problemów,

pojąć znaczenia bazowych.

Niebezpieczeństwa nie aktywne słuchanie jest wiele. Moglibyśmy

reagować niewłaściwie;

jak pozycjonowac bloga za darmo

wydawać pieniądze unnecessarilyor być oszukany;

tracą zaufanie innych.

Jeśli ludzie zdają sobie sprawę, że nie jesteś aktywnym słuchaczem, nie zamierzamy powierzyć ważnych informacji i zadań.

Pomimo naszych starań, istnieją bariery dla aktywnego słuchania. Niektóre z najbardziej popularnych są stronniczości lub uprzedzenia, różnice językowe lub akcenty, hałas, niepokój, strach, gniew i biednych koncentracji uwagi.

Jeden z członków klubu jestem w ma ciężki akcent i jąkał. Zrozumienie tego, co mówi podczas dyskusji wymaga więcej wysiłku niż zwykle. Kiedy uczestniczy ważne jest reszta klubu ćwiczyć cierpliwość, tolerancję i aktywnego słuchania.

Czego aktywnych słuchaczy zrobić?

Podczas słuchania kogoś osobiście, aktywnych słuchaczy utrzymywać kontakt wzrokowy, usiedzieć, ukłon, uśmiech lub wskazać, że słuchają, a skłaniają się ku głośnika.

Niezależnie od tego osobiście, czy też nie, aktywnym słuchaczem nie przerywa głośnik i odracza osąd.

Powtórz instrukcje i zadać odpowiednie pytania, gdy prelegent skończy.

Przede wszystkim aktywnym dobrym słuchaczem wie, że jest wrażliwy na to, co mówca nie mówi, jest równie ważne jak jest zwracać uwagę na to, co on mówi. Sprawdzić sygnały niewerbalne, takie jak mimiki i postawy, aby uzyskać pełny sens co mówca mówi ci.

Bycie dobrym słuchaczem nie tylko pozwala na zebranie informacji, ale poprawi relacje biznesowe i osobiste.

Artykuł dzięki: